Besikta motorcykel

Det är mer eller mindre samma regler som gäller att besikta bilen som för att göra det med en motorcykel. Båda två skall ju kontrollbesiktas regelbundet. Detta främst för säkerheten i trafiken men även miljön. Första gången en motorcykel skall besiktas är fyra år efter att den togs i bruk och sedan senast två år efter den föregåenden kontrollen. Det som händer om man missar är att motorcykeln får körbud och det vill man ju inte uppleva. Men det förbudet upphävs givetvis när en besiktning väl är gjord. Till skillnad från bil så är motorcykel väderberoende eftersom det kräver mark utan snötäcke samt att det verkligen är halkfritt. Detta gör att det finns färre tider att välja jämfört med bil.

Avslutningsvis så är det också bra att påminna om att det är viktigt att jämföra olika företag och deras priser för en besiktning. Det kan skilja flera hundralapper vilket företag man välljer. Sedan så har även avståndet en betydelse men så länge man bor i en större stad så brukar man ha flera alternativ att tillgå inom en rimlig radie.

 

Viktigt att besikta din motorcykel så att den inte får körförbud